Gemeentevergadering 30-11-2022

Uitnodiging gemeentebijeenkomst najaarDe kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gebruikelijk ledenbijeenkomst  in het najaar op woensdagavond 30 november. Aanvang 20.00 uur in de kerk.

De agenda is als volgt:

  1. Opening door Iwan de Kok
  2. Gesprek over de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal

Gedurende de coronaperiode zijn we overgegaan op een andere wijze van vieren, namelijk lopend langs de viertafel. Wij horen graag van u hoe u deze wijze van vieren ervaart, in vergelijking met het vieren in de kring of in de banken.

  1. Beleidsplan 2023-2027.

Vanwege het aflopen van het huidige beleidsplan (2019-2022) is een nieuw beleidsplan geschreven. De uitkomsten van de gemeentebijeenkomsten in 2021 zijn hierin meegenomen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk bezig met het ontwikkelen van een visie voor de nieuwe gemeente die na het samengaan met de PG Does en Wetering ontstaat. Om die reden zien we dit nieuwe beleidsplan vooral als een handvat voor de tussenliggende periode tot 2025. De kerkenraad hoort graag uw mening over het nieuwe beleidsplan. U vindt het concept  hier en op de website van de kerk. Indien u niet over internet beschikt en graag een papieren versie wil inzien, neemt u dan contact op met de scriba. 

  1. Hoe gaat het met onze gemeente na de coronaperiode?

De coronaperiode ligt alweer even achter ons. Wat voor invloed (positief/negatief) heeft deze periode gehad op de kerkdiensten en het gemeente-zijn? 

  1. Toelichting op de stand van zaken en de planning van het proces samengaan met de

PG Does en Wetering .

  1. Rondvraag
  2. Sluiting door ds. Carolina Koops-Verdoes