liturgie 25-09-2022

 

Dankdienst voor het leven van Arie Cornelis Hoogendoorn

26 november 2022

 

Voorganger: ds. Carolina Koops-Verdoes

Ouderling: mw. Riet Rijlaarsdam

Organist: dhr. Frank Pijnnaken

 

Orgelspel

Welkom

Stilte

Bemoediging en groet

Psalm 42: 1, 2, 3

Gebed

Gedachtenis

Lied 23b: 1, 2, 3

Gedachtenis

Lied 913: 1, 2

Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBG 51)

Lied 413: 1, 2, 3

Overdenking

Evangelische Liedbundel 226:1, 2

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want, Heer, ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

 

    refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

    refrein

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Gebeden

Dankwoord

Lied 416: 1, 3, 4

Woorden van zegen

Tijdens het uitdragen speelt de organist “Abba Vader”

 

 

 

Op de begraafplaats

 

Woorden bij het graf

           

Geloofsbelijdenis

 

Graflegging

 

Onze Vader

 

Zegen

-----------------------------------------------------------------

Zondag 27 november 2021

Gereformeerde Kerk Woubrugge

ds. Carolina Koops-Verdoes

 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de eerste adventskaars

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Lied 444: 1, 2

Gebed om ontferming

Nearer, My God, to Thee | Petrus - Protestantse Kerk

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kerstproject Het gaat goed komen!

Projectlied: melodie gezang 124, Nu daagt het in het oosten

1. De engel mag beloven: Jij krijgt toch nog een zoon.

‘k Ben oud, kan niet geloven.’ Lang zwijgen is zijn loon.

Refrein:

God heeft ons niet verlaten, Zijn liefde gaat steeds door.

Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 uit Joanne Klink, Het huis van licht, 201

Lied 1016: 1, 2

2e schriftlezing: Lucas 1:5-25 (lector)

Lied 464: 1, 2

Verkondiging

Orgelmuziekstuk

Lied 439: 1, 2

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

In memoriam Arie Cornelis Hoogendoorn

Lied 23b:1

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectedoelen

De allerjongsten kunnen worden opgehaald uit de oppas

Lied 454: 1, 2, 4, 5

Zegen, gezongen amen, amen, amen