Liturgie

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk Woubrugge

Koffie na de dienst

 

Welkom en mededelingen door ouderling

Aansteken van de tafelkaars

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 47: 1, 2

Gebed voor de opening van de schriften

Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-15

Zingen: Lied 68: 1, 7

Schriftlezing: Lucas 24:49-53

Zingen: Lied 666: 1, 2

Verkondiging

Orgelmuziekstuk

Zingen: Lied 664: 1, 2, 3

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectedoelen

Slotlied (staande): Lied 663: 1, 2

Zegen, gezongen amen, amen, amen