Liturgie

VOORBEREIDING

 

 

 

De kerkenraad en predikant komen de kerk binnen en gaan op de voorste bank zitten.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

 

 

 

Stilte/ aansteken van de tafelkaars door het kind van de zondag.

De overgang van de dienst wordt gemarkeerd door het aansteken van de takelaars. Als er geen kind beschikbaar is, wordt de kaars door de dienstdoende diaken aangestoken.

 

 

Bemoediging & groet.

 

 

 

Aanvangslied. De gemeente gaat na het zingen weer zitten.

 

Lied 134

 

Gebed om ontferming.

 

 

 

Glorialied.

 

Lied 146c: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

 

 

Gebed van de zondag.

 

 

Lezingen, afgewisseld met een lied.

De lezingen worden gelezen van achter de avondmaalstafel.

De eerste schriftlezing wordt gelezen door een lector.

  • inleiding voor de kinderen
  • Lezing Lucas 12:35-40 door lector
  • Zingen: lied 751
  • Lezing Lucas 22:19-20 en 24-27
  • Zingen: Lied 365:7

 

Lezingen uit NBV21

 

Verkondiging (vanaf de kansel)

 

 

 

Lied. Tijdens het zingen van het laatste vers haalt de dienstdoende diaken de kinderen weer op uit de kindernevendienst.

Lied 903: 1 en 6

 

Gebeden

  • Dank- en voorbeden
  • Stil gebed
  • Onze Vader

 

 

 

Slotlied

 

Lied 422