foto kerkjubileumdorps karaktergedenkwand

Online kerkdiensten

 

LOCKDOWN (alleen online diensten tot nader datum)

 

Beste gemeenteleden, 

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde  lockdown tot 6 maart 2021 hebben wij als kerkenraad vanavond overlegd over de kerkdiensten in de komende weken.

Na alles afgewogen te hebben, is het besluit genomen weer over te gaan naar alleen online diensten, net zoals in het voorjaar. Dat betekent dat u in de komende weken dus niet fysiek de kerkdiensten kunt bijwonen. In de kerk zullen alleen de predikant en allen die aan de dienst meewerken aanwezig zijn. Wanneer we weer fysiek naar de kerk kunnen is nu nog niet duidelijk.  Binnenkort wordt u hierover verder geinformeerd, o.a. via de mededellingen, nieuwsbrief en website.

 

Met een hartelijke groet,

 

Kerkenraad.