Nieuws Overzicht

Beleidsplan 2023-2027

Beleidsplan dat in de komende gemeentevergadering besproken zal worden.

Gemeentevergadering 30-11-2022

Uitnodiging gemeentebijeenkomst najaarDe kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gebruikelijk ledenbijeenkomst  in het najaar op woensdagavond 30 november. Aanvang 20.00 uur in de kerk.

De agenda is als volgt:

  1. Opening door Iwan de Kok
  2. Gesprek over de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal

Gedurende de coronaperiode zijn we overgegaan op een andere wijze van vieren, namelijk lopend langs de viertafel. Wij horen graag van u hoe u deze wijze van vieren ervaart, in vergelijking met het vieren in de kring of in de banken.

  1. Beleidsplan 2023-2027.

Vanwege het aflopen van het huidige beleidsplan (2019-2022) is een nieuw beleidsplan geschreven. De uitkomsten van de gemeentebijeenkomsten in 2021 zijn hierin meegenomen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk bezig met het ontwikkelen van een visie voor de nieuwe gemeente die na het samengaan met de PG Does en Wetering ontstaat. Om die reden zien we dit nieuwe beleidsplan vooral als een handvat voor de tussenliggende periode tot 2025. De kerkenraad hoort graag uw mening over het nieuwe beleidsplan. U vindt het concept  hier en op de website van de kerk. Indien u niet over internet beschikt en graag een papieren versie wil inzien, neemt u dan contact op met de scriba. 

  1. Hoe gaat het met onze gemeente na de coronaperiode?

De coronaperiode ligt alweer even achter ons. Wat voor invloed (positief/negatief) heeft deze periode gehad op de kerkdiensten en het gemeente-zijn? 

  1. Toelichting op de stand van zaken en de planning van het proces samengaan met de

PG Does en Wetering .

  1. Rondvraag
  2. Sluiting door ds. Carolina Koops-Verdoes

liturgie 25-09-2022

 

Dankdienst voor het leven van Arie Cornelis Hoogendoorn

26 november 2022

 

Voorganger: ds. Carolina Koops-Verdoes

Ouderling: mw. Riet Rijlaarsdam

Organist: dhr. Frank Pijnnaken

 

Orgelspel

Welkom

Stilte

Bemoediging en groet

Psalm 42: 1, 2, 3

Gebed

Gedachtenis

Lied 23b: 1, 2, 3

Gedachtenis

Lied 913: 1, 2

Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBG 51)

Lied 413: 1, 2, 3

Overdenking

Evangelische Liedbundel 226:1, 2

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want, Heer, ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

 

    refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

    refrein

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Gebeden

Dankwoord

Lied 416: 1, 3, 4

Woorden van zegen

Tijdens het uitdragen speelt de organist “Abba Vader”

 

 

 

Op de begraafplaats

 

Woorden bij het graf

           

Geloofsbelijdenis

 

Graflegging

 

Onze Vader

 

Zegen

-----------------------------------------------------------------

Zondag 27 november 2021

Gereformeerde Kerk Woubrugge

ds. Carolina Koops-Verdoes

 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de eerste adventskaars

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Lied 444: 1, 2

Gebed om ontferming

Nearer, My God, to Thee | Petrus - Protestantse Kerk

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kerstproject Het gaat goed komen!

Projectlied: melodie gezang 124, Nu daagt het in het oosten

1. De engel mag beloven: Jij krijgt toch nog een zoon.

‘k Ben oud, kan niet geloven.’ Lang zwijgen is zijn loon.

Refrein:

God heeft ons niet verlaten, Zijn liefde gaat steeds door.

Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 uit Joanne Klink, Het huis van licht, 201

Lied 1016: 1, 2

2e schriftlezing: Lucas 1:5-25 (lector)

Lied 464: 1, 2

Verkondiging

Orgelmuziekstuk

Lied 439: 1, 2

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

In memoriam Arie Cornelis Hoogendoorn

Lied 23b:1

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectedoelen

De allerjongsten kunnen worden opgehaald uit de oppas

Lied 454: 1, 2, 4, 5

Zegen, gezongen amen, amen, amen

 

 

Stichting Vluchtelingen Woubrugge


Beste inwoners van Woubrugge en Hoogmade,

Afgelopen weken is met heel veel vrijwilligers uit Woubrugge, Hoogmade en wijde omgeving de voormalige motorzaak van Keessen aan de Kerkstraat in Woubrugge geschikt gemaakt om tussen de 50 en 60 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Een prestatie van formaat waar we heel trots op zijn!

We zijn dankbaar dat we mensen die vaak alles zijn kwijtgeraakt en verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt een veilig onderkomen kunnen bieden. Van het leefgeld dat de vluchtelingen krijgen, kunnen zij zelf voor een groot deel in hun dagelijkse boodschappen voorzien. Dat ligt echter anders voor de kosten voor het gebruik van het pand zelf. Denk hierbij aan de hoge kosten voor gas, elektriciteit, water, de gemeentelijke belastingen en onderhoud van de voorzieningen. Die bedragen zijn niet mals!

Aangezien dit een particulier initiatief is, ontvangen we geen geld van de gemeente en zijn we afhankelijk van donaties om de kosten te dekken. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Steunt u ons dan alstublieft met een gift of periodieke donatie. Alleen op die manier blijft het mogelijk om de vluchtelingen een tijdelijk, veilig (t)huis te kunnen bieden in ons dorp.

Voor de organisatie van alle activiteiten hebben we Stichting Vluchtelingen Woubrugge opgericht. Deze heeft een ANBI-status (RSIN 863900859), wat inhoudt dat we als stichting goed georganiseerd zijn en zorgvuldig omgaan met het geld van donateurs. Dit heeft als extra voordeel voor u dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.

Doe een overboeking naar bankrekening NL76RABO0190773243 van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge.

We zijn dankbaar voor elk bedrag dat u doneert!

 

Website: vluchtelingen woubrugge.nl