Gemeentevergadering 30-11-2022

Uitnodiging gemeentebijeenkomst najaarDe kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gebruikelijk ledenbijeenkomst  in het najaar op woensdagavond 30 november. Aanvang 20.00 uur in de kerk.

De agenda is als volgt:

  1. Opening door Iwan de Kok
  2. Gesprek over de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal

Gedurende de coronaperiode zijn we overgegaan op een andere wijze van vieren, namelijk lopend langs de viertafel. Wij horen graag van u hoe u deze wijze van vieren ervaart, in vergelijking met het vieren in de kring of in de banken.

  1. Beleidsplan 2023-2027.

Vanwege het aflopen van het huidige beleidsplan (2019-2022) is een nieuw beleidsplan geschreven. De uitkomsten van de gemeentebijeenkomsten in 2021 zijn hierin meegenomen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk bezig met het ontwikkelen van een visie voor de nieuwe gemeente die na het samengaan met de PG Does en Wetering ontstaat. Om die reden zien we dit nieuwe beleidsplan vooral als een handvat voor de tussenliggende periode tot 2025. De kerkenraad hoort graag uw mening over het nieuwe beleidsplan. U vindt het concept  hier en op de website van de kerk. Indien u niet over internet beschikt en graag een papieren versie wil inzien, neemt u dan contact op met de scriba. 

  1. Hoe gaat het met onze gemeente na de coronaperiode?

De coronaperiode ligt alweer even achter ons. Wat voor invloed (positief/negatief) heeft deze periode gehad op de kerkdiensten en het gemeente-zijn? 

  1. Toelichting op de stand van zaken en de planning van het proces samengaan met de

PG Does en Wetering .

  1. Rondvraag
  2. Sluiting door ds. Carolina Koops-Verdoes

Beleidsplan 2023-2027

Beleidsplan dat in de komende gemeentevergadering besproken zal worden.

Stichting Vluchtelingen Woubrugge


Beste inwoners van Woubrugge en Hoogmade,

Afgelopen weken is met heel veel vrijwilligers uit Woubrugge, Hoogmade en wijde omgeving de voormalige motorzaak van Keessen aan de Kerkstraat in Woubrugge geschikt gemaakt om tussen de 50 en 60 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Een prestatie van formaat waar we heel trots op zijn!

We zijn dankbaar dat we mensen die vaak alles zijn kwijtgeraakt en verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt een veilig onderkomen kunnen bieden. Van het leefgeld dat de vluchtelingen krijgen, kunnen zij zelf voor een groot deel in hun dagelijkse boodschappen voorzien. Dat ligt echter anders voor de kosten voor het gebruik van het pand zelf. Denk hierbij aan de hoge kosten voor gas, elektriciteit, water, de gemeentelijke belastingen en onderhoud van de voorzieningen. Die bedragen zijn niet mals!

Aangezien dit een particulier initiatief is, ontvangen we geen geld van de gemeente en zijn we afhankelijk van donaties om de kosten te dekken. Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Steunt u ons dan alstublieft met een gift of periodieke donatie. Alleen op die manier blijft het mogelijk om de vluchtelingen een tijdelijk, veilig (t)huis te kunnen bieden in ons dorp.

Voor de organisatie van alle activiteiten hebben we Stichting Vluchtelingen Woubrugge opgericht. Deze heeft een ANBI-status (RSIN 863900859), wat inhoudt dat we als stichting goed georganiseerd zijn en zorgvuldig omgaan met het geld van donateurs. Dit heeft als extra voordeel voor u dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.

Doe een overboeking naar bankrekening NL76RABO0190773243 van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge.

We zijn dankbaar voor elk bedrag dat u doneert!

 

Website: vluchtelingen woubrugge.nl


 

toegang website

Als u toegang tot het besloten deel van de website wilt kunt u een e-mail bericht sturen naar de webmaster.

Het e-mail adres vind u geheel onderaan op het tabblad "contact".

Vermeldt daarin uw naam en uw en uw e-mail adres. In principe wordt toegang alleen teogestaan voor leden van de kerk. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Een gemeente voor iedereen

GEREFORMEERDE KERK

Woubrugge

 Leven vanuit het evangelie,  met de Bijbel als richtsnoer en  Jezus Christus als voorbeeld.

Subscribe to Front page feed