foto kerkjubileumdorps karaktergedenkwand

LOCKDOWN (alleen online diensten tm 07-02-2021)

 

Beste gemeenteleden, 

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde  lockdown tot 7 februari a.s. hebben wij als kerkenraad vanavond overlegd over de kerkdiensten in de komende weken.

Na alles afgewogen te hebben, is het besluit genomen weer over te gaan naar alleen online diensten, net zoals in het voorjaar. Dat betekent dat u in de komende weken dus niet fysiek de kerkdiensten kunt bijwonen. In de kerk zullen alleen de predikant en allen die aan de dienst meewerken aanwezig zijn. Dit besluit gaat per direct in en geldt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021. Een en ander geldt dus ook voor de diensten rond Kerst, hoe spijtig ook. 

Wij geven hiermee gehoor aan de oproep van de regering het aantal contacten tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook de landelijke kerk adviseert waar mogelijk over te gaan op alleen online diensten, tenzij het echt niet anders kan. Dit betekent niet dat dit een makkelijke afweging was. Een lege kerk met Kerst is bijna niet voor te stellen.Het is ook schakelen voor de voorbereidingsgroep die de kerstdiensten met zoveel enthousiasme voorbereidt. Gelukkig hebben we alle mogelijkheden de diensten via Youtube en Kerkradio uit te zenden. We zijn daar inmiddels aan gewend. We zullen er alles aan doen via die weg en op andere wijze met u en elkaar in verbinding te blijven. 

Wij vragen uw begrip voor ons besluit en doen in deze moeilijke en onzekere tijd de oproep extra goed op elkaar te letten en naar elkaar om te zien! 

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van a.s. vrijdag. 

 

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad

kerkdiensten

de kerkdiensten kunnen live worden bekeken (zowel live als later) en beluisterd (eveneens zowel live als later)

Zie tabblad Kerkdienst en nieuwsbrief

Een gemeente voor iedereen

GEREFORMEERDE KERK

Woubrugge

 Leven vanuit het evangelie,  met de Bijbel als richtsnoer en  Jezus Christus als voorbeeld.

Subscribe to Front page feed